Training Rots en water groep 5 t/m 8

Rots en Water

Door een aanbod van de gemeente kunnen wij in de eerste weken van 2015 een korte training Rots & Water aanbieden aan de leerlingen van groep 5 t/m 8. Rots & Water, is een methode voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs (zo gebruikt het Marnecollege deze methodiek bijvoorbeeld ook).

“Rots & Water is een evidence based Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Het programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en anti-pestprogramma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma's door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.” Bron: website www.rotsenwater.nl

Deze training start op vrijdag 9 januari om 8.45 uur. Als deze methodiek goed aanslaat, kan het zijn dat we na evaluatie in overweging nemen deze training voor de hele school structureel in te gaan zetten.