Ouderraad

Na de fusie van de verenigingen CBO Wûnseradiel en PCBO Littenseradiel in één stichting, CBO De Greiden, zijn de schoolcommissies van alle scholen overgegaan in ouderraden.

De ouderraad van CBO De Gielguorde houdt zich bezig met de hand- en spandiensten rond de school, van het assisteren bij activiteiten, tot het werven van donateurs, van het helpen bij lichte onderhoudswerkzaamdheden tot het adviseren van de MR en het team.

De Ouderraad van De Gielguorde bestaat uit vijf personen. Zij vergaderen eens in de 6-8 weken met de directeur van de school, dan wel wanneer de activiteiten hiertoe uitnodigen.

Leden:
Jacob Meint Postma (vz), Kees Koopmans (secr.), Trienus de Jong (onderhoud), Linda Postma (penningmeester), Marika Tolsma (activiteiten).