CBS De Gielguorde

"De Gielguorde" is één van de 14 scholen van de Stichting CBO De Greiden in de gemeentes Súd West Fryslân en Littenseradiel.

De Gielguorde was de eerste kleine "Brede School" in de gemeente Wûnseradiel.  

In 2008 is de Gielguorde verbouwd tot een moderne school waar de hele school gebruik kan maken van de werkruimte, centraal in het gebouw. Na de verbouwing beschikken de directeur en IB-er over een eigen werkruimte. Ook is er een teamkamer bijgekomen. Deze ruimtes zijn echter breed inzetbaar, er vinden ook andere activiteiten (bezoek van de schooldokter, zelfstandig werkende kinderen, remedial teaching...) plaats, waardoor de school optimaal gebruikt wordt.

Over de naam

Een Gielguorde is een bewaarplaats - bijvoorbeeld in het hooi - om appels en peren te laten rijpen. Kinderen gaan naar school om te groeien in hun ontwikkeling, een proces dat deels van uit het kind zelf plaats vindt en rijping genoemd wordt. Een goede rijping kan alleen plaats vinden wanneer de appels en peren niet steeds op dezelfde kant liggen. Geregeld moeten ze worden gedraaid; er moet actie ondernomen worden. Leerkrachten in onze school zijn daarom actief met kinderen bezig om de rijping van kinderen te bevorderen.