Schoolplan en protocollen

Het schoolplan 2015-2018 is op te vragen bij de directie van de school, mevrouw Inge Wildschut.
Gebruikt u eventueel het contactformulier op onze website.

Hier kunt u het veilgheidsprotocol downloaden.

Hier kunt u het gedragsprotocol downloaden.

Voor het protocol School en Scheiding, neetm u contact op met de directie.