Team- en groepsverdeling

Momenteel geldt binnen CBS De Gielguorde de volgende teamsamenstelling en groepsverdeling.

Schooljaar 2015-2016

 

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Maandagochtend

Tjitske Dijkstra

Grietje Veldhuis

Malcolm Feijten

-middag

Tjitske Dijkstra

Grietje Veldhuis

Malcolm Feijten

Dinsdagochtend

Olga Zuidema

Grietje Veldhuis

Malcolm Feijten

-middag

VRIJ

Olga Zuidema

Grietje Veldhuis

Malcolm Feijten

Woensdagochtend

Olga Zuidema

Grietje Veldhuis/Froukje van der Wal**

Malcolm Feijten

Donderdagochtend

Olga Zuidema

Froukje van der Wal

Malcolm Feijten

-middag

Olga Zuidema

Froukje van der Wal

Malcolm Feijten

Vrijdagochtend

Olga Zuidema

Froukje van der Wal

Malcolm Feijten

-middag

VRIJ

VRIJ

VRIJ

VRIJ

Froukje van der Wal

 

**        Juf Grietje en juf Froukje werken om de week;

-           Op dinsdag en vrijdag en woensdag om de week is meester Gerrit Tol onze onderwijsassistent aanwezig;

Juf Lineke Bakker is onze intern begeleider.