De Gouden Weken, aug 2015

 

De Gouden Weken

Deze eerste weken van het nieuwe schooljaar noemen wij ‘De Gouden Weken’. Deze weken zijn bedoeld om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming. In deze weken spelen groepsvormende activiteiten (‘Energizers’) en coöperatieve leervormen een belangrijke rol. Daarnaast wordt er veel aandacht besteedt aan effectief klassenmanagement.

Wat is een Energizer?

Een Energizer is geen ‘spel’, maar een ‘groepsactiviteit’. Een activiteit in spelvorm. Het doel van Energizers is om het groepsklimaat te beïnvloeden. Een groep met een negatieve norm wil je als leerkracht graag ombuigen naar een positieve groep. Als er al een positief groepsklimaat in een groep is, kan dat door Energizers bevestigd en versterkt worden. Energizers worden ingezet om kinderen verantwoordelijkheid voor het groepsgebeuren aan te leren. In een positieve groep hebben kinderen respect voor elkaar en kunnen ze met elkaar samenwerken. Door een beter groepsklimaat te creëren ontstaat er ook een beter leerklimaat. 

Energizers in de klas

We zijn op de eerste schooldag begonnen met een gezamenlijke Energizer: ‘De Vuurpijl’. Meester Malcolm heeft met alle leerlingen van de school (denkbeeldig!) persoonlijke wensen voor het komende schooljaar op een briefje genoteerd, dit briefje in een vuurpijl gestopt en deze vuurpijl voorzichtig aangestoken. Al fluitend gingen ze de lucht, waarna ze ons een prachtig schouwspel bezorgden. Daarna restte ons alleen nog elkaar een ‘Gelukkig nieuw SCHOOLjaar!’ toe te wensen. Het doen van Energizers wordt in elke klas voortgezet. De ene keer ligt de nadruk op elkaar beter leren kennen, een andere keer op goed overleggen of samenwerken. Zowel de leerlingen als de leerkrachten ervaren de Energizers als zeer positief. 

 

Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen. (Anoniem)

 "Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen". (bron: Anoniem)

 

Fotoalbum